Działalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego i globalnego środowiska. Jesteśmy świadomi, że pomoc osobom i instytucjom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka jak również naszej firmy. Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym świadczymy swoje usługi. Działalność społeczna Job Safety Ośrodek Szkoleniowy ma dwie wzajemnie uzupełniające się formy. 

Pierwsza to działalność społeczna właściciela, pracowników, współpracowników i podwykonawców firmy wyrażająca się m.in. przez udział w tworzeniu i rozwijaniu inicjatyw obywatelskich. Drugi rodzaj działalności społecznej to odpowiedź naszej firmy na potrzeby społeczności lokalnej, poprzez liczne wsparcia zdarzeń o charakterze społecznym, artystycznym i kulturalnym. 

Naszym celem jest, prowadzenie działalności gospodarczej w taki sposób, abyśmy mogli być dumni i aby był on zgodny z wizerunkiem Job Safety Ośrodek Szkoleniowy. Dążymy do tego aby być firmą odpowiedzialną społecznie i wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji ze wszystkimi społecznościami, klientami, dostawcami usług, pracownikami, współpracownikami, podwykonawcami, specjalistami w wielu dziedzinach którzy pomagają nam realizować szkolenia. Job Safety Ośrodek Szkoleniowy kieruje się w swojej działalności ideą zrównoważonego rozwoju, czego dowodem jest konsekwentne angażowanie się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych w głównych lokalizacjach działalności. 

Naszym celem jest budowanie dialogu i porozumienia ze wszystkimi grupami interesariuszy, ale także pełnienie roli odpowiedzialnego sąsiada, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w których funkcjonuje na co dzień. Ze względu na specyfikę naszej działalności jednym z podstawowych filarów naszych działań jest dzielenie się wiedzą ekspercką. Organizujemy m.in. bezpłatne seminaria, spotkania, pogadanki, podczas których nasi eksperci omawiają istotne zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. 

Uważamy, że dzielenie się środkami finansowymi, rzeczowymi i niematerialnymi ze społecznościami lokalnymi, osobami czy instytucjami potrzebującymi stanowi szansę na odegranie pozytywnej roli w naszych lokalnych i globalnych społecznościach, a także nasz obowiązek jako firmy o wysokim poczuciu obywatelskiego obowiązku. Prowadząc działalność gospodarczą nigdy nie zapominaliśmy o obowiązkach społecznych, jakie w naszej opinii, spoczywają na każdym przedsiębiorcy. Rozwój naszej firmy oraz zdobycie pozycji lidera na ogólnokrajowym rynku szkoleniowym, obliguje nas do podzielenia się dodatnim wynikiem finansowym z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy. W swojej codziennej działalności nie zapominamy o otaczających nas ludziach. 

Nasza działalność jest wpisana w wiele miejsc w Polsce oraz poza granicami kraju. Dlatego zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami, m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości oraz ochronę środowiska, należy do naszych podstawowych priorytetów. Poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu prezentujemy etyczną postawę w relacjach z Klientami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi. Zaś terminowość rozliczeń, dbanie o jakość dostarczanej usługi szkoleniowej oraz monitorowanie i sprawne załatwianie wszelkich zgłaszanych uwag to standard Job Safety Ośrodek Szkoleniowy. 

Dokładamy wszelkich starań, aby obsługa Klienta i kontakt z partnerami biznesowymi był na jak najwyższym poziomie. W działalności społecznej nie ograniczamy się do jednorazowej pomocy charytatywnej wybranej organizacji. Pomagamy w miarę naszych możliwości i chcemy to robić nadal. Nie pozostajemy obojętni wobec ochrony środowiska naturalnego, stosując w swojej działalności energooszczędne materiały oraz rozwiązania przyjazne środowisku. Przestrzeganie wszelkich norm dotyczących ochrony środowiska jest dla nas również priorytetem.

Zaangażowanie społeczne

 • Job Safety Ośrodek Szkoleniowy w miarę możliwości wspiera społeczności lokalne celem rozwiązywania ich problemów. Nasze praktyki z tego obszaru są ukierunkowane na podejmowanie inwestycji społecznych w takich obszarach, jak edukacja i kultura, zdrowie, rozwój i dostęp do technologii oraz informacji.
 • Mieliśmy zaszczyt dołożyć swoją cegiełkę do kosztów produkcji filmu pt. "Kapłani Solidarności" Ks. Józef Roman Maj.Jest to film dokumentalny o legendarnym kapelanie "Solidarności" nauczycielskiej, akademickiej i studenckiej, jednocześnie kapelanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów i wielu innych organizacji społecznych. Film przedstawia działalność społeczną ks. Józefa w latach 1979- 2013, skupiając się na sprawach związanych bezpośrednio z Ruchem Społecznym, jakim była "Solidarność". - Ufundowaliśmy partię dresów firmowych dla zawodników i kadry klubu karate Kaisho.
 • Uczestniczyliśmy w aukcji charytatywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Amnesty International - KALENDARZY EMPATII na rzecz bohaterów. Kalendarze empatii to "kawałki więzienia" przeniesione do wolnego świata i przypominające o losie skazanych. Cały dochód ze sprzedaży kalendarzy został przeznaczony na działania w obronie bohaterów Maratonu Pisania Listów. Nasza firma wylicytowała unikalny kalendarz dedykowany Pussy Riot - Rosja - Zostaliśmy nominowani do tytułu „Dobroczyńca Roku 2012”, w kategorii Strategia społecznego zaangażowania firmy. Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” nagradza firmy angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe. Od 1997 roku konkurs: promuje społeczne zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, wyróżnia firmy najbardziej aktywne społecznie, umożliwia organizacjom pozarządowym publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom biznesowym, inspiruje przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej, informuje o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy. - Nasza firma została nominowana do Nagrody „Pozytywista Roku” za 2012 rok. W Edycji za 2012 rok zgłoszonych zostało łącznie 191 kandydatów. Pomyślnie weryfikację I Etapu przeszła grupa 46 kandydatów. Organizatorem projektu jest Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”. Job Safety Ośrodek Szkoleniowy został nominowany za „stały rozwój firmy oraz jej udział w inicjatywach kulturalnych, społecznych i charytatywnych służących szeroko pojętemu rozwojowi lokalnego środowiska; kładzenie nacisku na bezpieczeństwo i udzielanie pierwszej pomocy. Podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursu "Pozytywista Roku 2012", która odbyła się 17 kwietnia 2013r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zostaliśmy wyróżnieni okolicznościowym medalem Pozytywista Roku. 
 • Zostaliśmy wyróżnieni w konkursie „Liderzy Filantropii”, promującym społeczne zaangażowanie przedsiębiorców, skierowanym do firm małych, średnich i dużych, które przeznaczają część swoich zysków na cele społeczne. W trakcie uroczystości ogłoszenia zwycięzców "Liderów Filantropii 2012" i wręczenia statuetek oraz dyplomów, która odbyła się 6 listopada 2012 r. podczas gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, otrzymaliśmy aż dwa wyróżnienia: w branży telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka w kategorii „procentowej” i w kategorii „Firma, która przekazała na cele społeczne największy odsetek dochodów przed opodatkowaniem” otrzymaliśmy drugie miejsce. - Jesteśmy „Mecenasem wiedzy” uczestnicząc w kampanii społecznej „Czytam, więc wiem”, której celem jest promocja czytelnictwa. Kampania ma skłonić młodych ludzi – uczniów do czytania, które rozwija, kształtuje osobowość, buduje potencjał młodego człowieka, jakim niezaprzeczalnie jest wiedza.

W okresie funkcjonowania naszej firmy wspomogliśmy między innymi:

 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - Białystok
 • Parafia Św. Maksymiliana w Białymstoku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodniczkach
 • Przedszkole Nr 3 w Siemiatyczach
 • Fundacja „Pomóż Im”- Białystok
 • Fundacja „Pomoc Rodzinie” - Łomianki
 • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”- Gdynia
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”- Warszawa
 • Stowarzyszenie Amnesty International- Warszawa
 • Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
 • Fundacja "Być Bardziej"- Warszawa
 • Fundacja "Sales Group Dzieciom"- Warszawa
 • Fundacja "Mam Serce"- Warszawa
 • Hospicjum im św. Judy Tadeusza i Fundacja Hospicyjna - Gdańsk
 • Fundacja "Primus"- Zabrze
 • PKNF Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF - Warszawa
 • Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości "Wokulski" - Warszawa
 • Klub Karate "Kaisho" – Białystok
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 im. dr I. Białówny - Białystok

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe BHP, HACCP, pierwsza pomoc, ppoż, bezpieczna praca z azbestem, bezpieczna praca na turbinach wiatrowych, dobrostan i ubój zwierząt na terenie całego kraju.