O nas

 Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli”   Antyfanes

Jakość, wiedza i doświadczenie w szkoleniu pracowników- to co nas wyróżnia.
Nasza firma powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na profesjonalne usługi zwiększające bezpieczeństwo w zakładach pracy. Współpracujemy z małymi i średnimi firmami oraz z koncernami międzynarodowymi. 
Misją firmy Job Safety Ośrodek Szkoleniowy jest stać się preferowanym przez klienta dostawcą usług bhp, biorąc pod uwagę jakość tych usług, cenę oraz utrzymanie stałego, wysokiego poziomu obsługi firm.
W celu realizacji naszej misji uzgodniliśmy następującą strategię: całkowite ukierunkowanie działań firmy na potrzeby klienta, kształtowanie wspólnej, wzajemnej płaszczyzny porozumienia i współpracy z naszymi klientami, naszymi pracownikami a także naszymi współpracownikami, Kształtowanie u naszych pracowników odpowiedzialnych i umiejętnych zachowań w kontaktach z klientami; szkolenie i motywowanie naszych pracowników tak, by znali i rozumieli potrzeby naszych klientów.
Działamy zgodnie z zasadami i kodeksem etycznym:
- Kierujemy się pryncypialną zasadą działania w dobrej wierze, 
- Realizujemy zasadę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną i innych uczestników naszych szkoleń.
- We wszystkich swoich działaniach przestrzegamy przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji i uczciwości kupieckiej oraz powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego w państwie i społeczeństwie w którym świadczymy usługi.
- Stosujemy się do zasady terminowego i godnego wynagradzania naszych pracowników i podwykonawców.
- Kierujemy się uczciwością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem i rzetelnością w stosunku do wszystkich naszych klientów.
- Jesteśmy zobowiązani do zachowania pełnej poufności informacji o uczestnikach szkoleń.
Klientom naszym zapewniamy: prowadzenie powierzonych zadań w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowanie poufności wszelkich danych, kompleksowe rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów i zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa, elastyczność dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb, bieżące konsultacje i doradztwo, fachową pomoc, rozsądne ceny, dogodne formy płatności.

W naszej firmie kierujemy się najważniejszymi dla nas wartościami. Wszystko, co tworzymy opiera się na kilku filarach, które są dla nas niezwykle ważne i stanowią fundamenty tego, co tworzymy dla Ciebie i co chcemy przekazywać innym.
„Zdrowie” - Jakość Twojego życia jest dla nas najważniejsza! To priorytet, który narodził się z naszych własnych przekonań oraz idei i głęboko tkwi w naszych sercach.
„Harmonia z naturą”- Mówimy stanowcze "NIE" nienaturalnym rozwiązaniom, nieustannie poszukujemy naturalnych, bezpiecznych rozwiązań w trosce o Twoje zdrowie i życie.
„Wybór” - Pragniemy dawać Wam nie tylko nienagannej jakości szkolenia BHP, ale także przekonania i idee, które są nam bliskie, po to, by móc ułatwić Wam podjęcie decyzji o wyborze ścieżki życiowej.
„Uczciwość” - Wyniki naszych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa są ogólnodostępne, uczciwie doradzamy tak, by wybór był jak najkorzystniejszy i najbezpieczniejszy.
„Nowoczesność i innowacyjność” - Korzystamy z najnowocześniejszych technologii i metod w zakresie poprawy bezpieczeństwa, dostosowujemy szkolenia BHP do obecnie panujących trendów, potrzeb i wymagań.
„Dbałość o klienta” - Ty jesteś naszym priorytetem – Twoje bezpieczeństwa, zdrowie, szczęście i życie. Dlatego oprócz samych szkoleń oferujemy Ci również indywidualne doradztwo, opiekę i szczerą rozmowę.
„Legalność” - Naszą działalność prowadzimy na podstawie przepisów polskiego prawa, każde wprowadzone do naszej oferty szkolenie jest zgodne ze standardami i normami bezpieczeństwa.

Job Safety jest jednym z niewielu polskich ośrodków szkoleniowych, uznających za nadrzędny cel przekształcanie wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rzeczywiste wartości praktyczne. Starając się zapewnić naszym klientom najwyższy standard szkoleń, współpracujemy z wysokiej klasy wykładowcami oraz specjalistami zajmującymi się zawodowo problematyką bhp, ppoż, HACCP czy ratownictwem, mającymi wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, oraz posiadającymi szeroką wiedzę w zakresie objętym szkoleniem. Wiedza naszych wykładowców, instruktorów i trenerów potwierdzona jest dyplomami i certyfikatami.


Posiadamy wysokiej klasy wyposażenie i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. Jesteśmy firmą wiarygodną finansowo.
Spośród wielu naszych osiągnięć należy wspomnieć o tym, że nasz ośrodek jest sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jako sygnatariusz EKBRD organizujemy specjalistyczne szkolenia dla kierowców zawodowych.
Posiadamy Certyfikat Kompetencji Eksperta w zakresie BHP wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ponadto jesteśmy promotorem programu IN CASE OF EMERGENCY- I.C.E, nasi pracownicy posiadają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej uzyskane w SGSP w Warszawie.


Przystąpiliśmy do kampanii "Stres w pracy? Nie dziękuję".
Uczestniczymy w inicjatywie „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” dotyczącej oceny ryzyka zawodowego organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  oraz w ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz zdrowych miejsc pracy skupiającej się na kwestii bezpiecznej eksploatacji i konserwacji maszyn oraz kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy- Partnerstwo dla prewencji" której głównym celem jest podkreślenie działań przywódczych kadry kierowniczej oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w poprawę warunków pracy. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji naszych celów przyczyniamy się do minimalizacji ryzyka wypadkowego, budowania zdrowej atmosfery wśród pracowników, a pośrednio także do zwiększania wydajności pracy. 

Współpracujemy z 65 wybitnymi specjalistami w wielu dziedzinach, co pozwala nam na prowadzenie szkoleń w dowolnie wybranym miejscu na terenie całego kraju.