Szkolenia pierwsza pomoc

Szkolenia pierwsza pomoc Białystok

Organizujemy szkolenia w zakresie pierwszej pomocy 

Szkolenie dedykowane pracownikom zakładów pracy, mające na celu przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanym oraz pracownikom. 

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę legitymującą się wieloletnim doświadczeniem. Nasz firma dysponuje niezbędnym sprzętem w postaci: fantomów dorosłych umożliwiających zaobserwowanie rezultatu resuscytacji poprzez wizualizację krążenia krwi podczas wykonywania RKO , fantomów noworodków, fantomów niemowlęcych, fantomów do ćwiczenia resuscytacji i zadławień, środkami opatrunkowymi, kamizelkami do ćwiczenia zadławień, urządzeniami AED, worków samorozprężąlnych typu Ambu, rurek krtaniowych, rurek ustno-gardłowych, pompki do usuwania jadu i kleszczy, kołnierzy ortopedycznych, szyn Kramera, zestawów szyn unieruchamiających typu Split, staz, noszy, alkogogli, gaśnic i innych elementów stosowanych podczas szkoleń.